Werkwijze vanaf 18 jaar

Er wordt begonnen met een intakefase. Deze wordt afgerond met een behandelplan of een advies voor door- of terug verwijzing. In de gesprekken wordt gewerkt vanuit het heden, gericht op de klachten waarmee u komt.  Wanneer het verleden van belang is voor het zoeken naar een oplossing, wordt het in de gesprekken betrokken.
Er wordt van u een actieve inzet gevraagd. Alle behandelingen eindigen met een afrondingsgesprek.

Behandelmethoden.
Onze behandelingen zijn veelal kortdurend. Tijdens de intake wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt welke werkwijze het beste bij u en uw hulpvraag past.
In de behandeling wordt een veranderingsproces op gang gebracht en leert u zoveel mogelijk zelf de principes toe te passen.

Voorbeelden daarvan zijn:
Cognitieve gedragstherapie: onderzoekt de relatie tussen emoties, denken en gedrag. Het uitgangspunt is dat u zich anders gaat voelen door anders te denken en te gedragen.

Oplossingsgerichte therapie: richt zich meer op het samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden, dan op de klacht en de beperkingen.

EMDR: specifiek voor trauma’s, een veelal zeer kortdurende maar intensieve behandeling. Soms wordt deze techniek ook binnen langer durende trajecten gebruikt om oude trauma’s, die de behandeling van het actuele probleem belemmeren, te verwerken.

Behandelingen bij SPEL zijn voornamelijk gericht op de individuele client (met eventueel uitbreiding naar partner en/of gezins- familieleden). Het is echter ook mogelijk dat, na overleg met de client, tot behandeling in een groep wordt besloten.

Autonomiegroep:
Tweemaal per jaar starten wij een autonomiegroep. De groep bestaat uit 10 tot 12 deelnemers. Deze groep is bedoeld voor mensen die het lastig vinden beslissingen te nemen en/of grenzen te stellen. In de keuzes die zij maken houden zij bewust of onbewust rekening met de wensen en verwachtingen van anderen en cijferen zichzelf weg.
Autonomie betekent letterlijk: “zelfstandigheid, uw eigen beslissingen nemen”. De groepsbehandeling is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en zelfwaardering. Dit gebeurt door middel van het aanreiken van handvatten, informatie en oefeningen door de psychologen. Het oefenen van vaardigheden middels rollenspelen neemt een belangrijke plek in, maar ook  mindfulness en maken van huiswerk behoort tot het programma. Deelnemers ervaren de groep als een veilige plek om te kunnen oefenen voor lastige situaties in het dagelijks leven.
De groep wordt begeleid door twee psychologen namelijk Jojanneke Vermaak en Annemarie Schipperijn.

Mindfulnessgroep:
Ook deze training bieden wij twee keer per jaar aan in 8 bijeenkomsten.  De groep bestaat uit 10 tot 12 deelnemers.
Deze aandachtgerichte cognitieve therapie in groepsverband is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar gedachten verstrikt raakt. Voor mensen die dus in hun hoofd steeds bezig zijn met plannen maken, problemen oplossen en voorkomen, herinneringen aan betere tijden of juist tijden waarin fouten zijn gemaakt die moeilijk te accepteren zijn, zorgen, piekeren. Zo kunnen ook klachten ontstaan of kunnen zij moeilijker omgaan met klachten zoals depressie, angsten, burn-out, stress, lichamelijke klachten, vermoeidheid etc.
In de training wordt geoefend met aandachtstraining. Mindfulness is een vorm van opmerkzame aandacht zonder oordelen. Door allerlei soorten oefeningen kan men leren afstand te nemen van gedachten en gevoelens waardoor deze minder grip krijgen op het dagelijks leven en men de mogelijkheid krijgt zich anders te gedragen.
De training wordt gegeven door Annemarie Schipperijn en Chantal Lemmens.

Indien u geïnteresseerd bent in één van onze groepen, kunt u voor nadere informatie contact opnemen met onze praktijkondersteuner Tineke van den Helder.

Het is ook mogelijk de mindfulnesstraining in company aan te bieden. U kunt contact opnemen en een afspraak maken met de trainer(s) om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken en voor een offerte.