Kim Senneker

In 2007 is Kim Senneker afgestudeerd als orthopedagoog aan de VU.  Zij is GZ-psycholoog, BIG geregistreerd en lid van de LVVP, Vereniging EMDR Nederland en de VGCt.

Na haar studie is zij gaan werken binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie waar zij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 4 jaar t/m 25 jaar heeft gewerkt. Hier heeft zij zich beziggehouden met diagnostiek en behandeling (zowel individueel als in groepen en met ouders). Kim vindt het waardevol om mensen antwoorden te kunnen geven op vragen waar zij vaak al jaren mee worstelen en hierdoor gerichte behandeladviezen te kunnen geven waardoor mensen weer vooruit kunnen. Later kwam de focus in haar werk nog meer op behandeling te liggen. Het begeleiden van het veranderproces dat mensen doormaken is mooi en dankbaar werk. Kim vindt het belangrijk bij de klachten ook de rol van de gezinscontext in het oog te houden. Kim deed ervaring op in een intensief ambulant team waarbij zij bij gezinnen thuis kwam. Het werken met deze ouders met vaak ook hun eigen problemen heeft haar enthousiast gemaakt om ook meer volwassenen te gaan behandelen.

Kim haar belangstelling gaat uit naar de volgende gebieden:

  • Traumagerelateerde klachten
  • Zelfbeeldproblematiek
  • Angst en stemmingsgerelateerde klachten
  • Gedragsregulatieproblematiek
  • Identiteitsproblematiek/ zorgen over de persoonlijkheidsontwikkeling
  • Behandeling van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en aan autisme verwante stoornissen (psycho-educatie)
  • Gezinsproblematiek

Kim maakt binnen haar behandelingen gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie en daarnaast van EMDR.