Home

De naam SPEL Harderwijk staat voor “Samenwerkende Psychologen Eerste Lijn” in Harderwijk. Wij werken onder deze naam in een gezamenlijke praktijk aan het Engelserf 35e in Harderwijk. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 7.30 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 0341 434 589.

Actueel:

VACATURE GZ-PSYCHOLOOG

Gemiddeld behaalde eindcijfer klanttevredenheidonderzoek 2016 is een 8,7

Onze wachttijd voor de eerste afspraak en tevens start behandeling, waarbij er geen verschil is per verzekeraar, is op dit moment (09-01-2018):
Voor de doelgroep 0 tot 18 jaar ongeveer  12 weken

Voor de doelgroep vanaf 18 jaar ongeveer 12 tot 14 weken

Onze praktijk heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars / alle gemeenten uit de regio. Zie hiervoor Kosten en vergoedingen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Bron: NZa