Werkwijze vanaf 18 jaar

Er wordt begonnen met een intakefase. Deze wordt afgerond met een behandelplan of een advies voor door- of terug verwijzing. In de gesprekken wordt gewerkt vanuit het heden, gericht op de klachten waarmee u komt.  Wanneer het verleden van belang is voor het zoeken naar een oplossing, wordt het in de gesprekken betrokken.
Er wordt van u een actieve inzet gevraagd.
Binnen een kortdurende behandeling is het niet te verwachten u helemaal naar het eindstation te kunnen begeleiden, maar dat u de tools en handvatten heeft daar op eigen kracht te kunnen komen. Hiermee willen we uw zelfregie vergroten. Een behandeling kan worden afgerond als u weet wat u nodig hebt het einddoel te bereiken en daar voldoende vertrouwen in voelt. Zelf verder gaan, zonder ondersteuning van een psycholoog, vergroot het vertrouwen en dat u in de toekomst mogelijke problemen zelf het hoofd kunt bieden. Alle behandelingen eindigen met een afrondingsgesprek. Na afronden zal uw behandelaar, in overleg met u,  een korte afsluitbrief sturen aan uw verwijzer (meestal uw huisarts).

Behandelmethoden

Onze behandelingen zijn veelal kortdurend.  Een behandeling kan face to face plaatsvinden of via beeldbellen (hiervoor gebruiken wij Therapieland) of een combinatie daarvan. Tijdens de intake wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt welke werkwijze het beste bij u en uw hulpvraag past.
In de behandeling wordt een veranderingsproces op gang gebracht en leert u zoveel mogelijk zelf de principes toe te passen.

Voorbeelden daarvan zijn:

Cognitieve gedragstherapie

onderzoekt de relatie tussen emoties, denken en gedrag. Het uitgangspunt is dat u zich anders gaat voelen door anders te denken en te gedragen.

Oplossingsgerichte therapie

richt zich meer op het samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden, dan op de klacht en de beperkingen.

EMDR

specifiek voor trauma’s, een veelal zeer kortdurende maar intensieve behandeling. Soms wordt deze techniek ook binnen langer durende trajecten gebruikt om oude trauma’s, die de behandeling van het actuele probleem belemmeren, te verwerken.

Behandelingen bij SPEL zijn voornamelijk gericht op de individuele cliënt (met eventueel uitbreiding naar partner en/of gezins- familieleden). Het is echter ook mogelijk dat, na overleg met de cliënt, tot behandeling in een groep wordt besloten.

E-health

Binnen onze praktijk werken wij ook met e-health, ofwel zorg via internet. In overleg met u kan gekozen worden voor de zogeheten ‘blended care’, waarbij persoonlijke gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals het gebruiken van online e-health modules in aanvulling op uw behandeling. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. Uw behandelaar kiest een online behandelprogramma, waarin uitleg wordt gegeven over de klachten die u momenteel ervaart. U kunt thuis aan de slag met diverse opdrachten en vragenlijsten, tevens kun je er leuke en informatieve filmpjes bekijken. Tussendoor kunt u online contact houden met uw behandelaar over uw vorderingen. Met uw eigen inloggegevens logt u in binnen een beveiligde omgeving en kunt u online aan de slag. Het grote voordeel van het gebruik van e-health is dat behandeling niet stopt na het gesprek. Tussen de afspraken door kunt u zelf actief aan de slag met uw klachten op een door u gekozen tijdstip en plaats.

Hoe kan e-health u helpen? U kunt alle informatie te allen tijde teruglezen, waardoor het beter blijft hangen. U gaat in eigen tijd, in eigen tempo én in eigen omgeving aan de slag met uw klachten. Door uw actievere rol in de behandeling krijgt u mogelijk meer regie over uw herstel. Hierdoor kunnen uw klachten sneller verminderen en legt u een stevige basis om zelf met moeilijkheden om te gaan, ook in de toekomst. Daarnaast is het goed voor uw zelfvertrouwen als u weet dat u zelf stappen hebt ondernomen om beter in uw vel te zitten.