Werkwijze vanaf 18 jaar

Er wordt begonnen met een intakefase. Deze wordt afgerond met een behandelplan of een advies voor door- of terug verwijzing. In de gesprekken wordt gewerkt vanuit het heden, gericht op de klachten waarmee u komt.  Wanneer het verleden van belang is voor het zoeken naar een oplossing, wordt het in de gesprekken betrokken.
Er wordt van u een actieve inzet gevraagd. Alle behandelingen eindigen met een afrondingsgesprek.

Behandelmethoden

Onze behandelingen zijn veelal kortdurend. Tijdens de intake wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt welke werkwijze het beste bij u en uw hulpvraag past.
In de behandeling wordt een veranderingsproces op gang gebracht en leert u zoveel mogelijk zelf de principes toe te passen.

Voorbeelden daarvan zijn:

Cognitieve gedragstherapie

onderzoekt de relatie tussen emoties, denken en gedrag. Het uitgangspunt is dat u zich anders gaat voelen door anders te denken en te gedragen.

Oplossingsgerichte therapie

richt zich meer op het samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden, dan op de klacht en de beperkingen.

EMDR

specifiek voor trauma’s, een veelal zeer kortdurende maar intensieve behandeling. Soms wordt deze techniek ook binnen langer durende trajecten gebruikt om oude trauma’s, die de behandeling van het actuele probleem belemmeren, te verwerken.

Behandelingen bij SPEL zijn voornamelijk gericht op de individuele client (met eventueel uitbreiding naar partner en/of gezins- familieleden). Het is echter ook mogelijk dat, na overleg met de client, tot behandeling in een groep wordt besloten.