Over de praktijk

Er is een centraal nummer voor cliënten waarop de praktijk bereikbaar is. U kunt uw psycholoog bereiken via dit nummer of via het contactformulier op de website. Op indicatie zal de psycholoog met u hierover andere afspraken kunnen maken. Er is een goed werkend onderling bereikbaarheidsststeem waardoor uw psycholoog dan zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. Bij afwezigheid i.v.m. vakantie of ziekte is er een mogelijkheid om met een vervangende behandelaar in gesprek te gaan indien dit gepast/gewenst is.

Onze Visie:
SPEL Harderwijk biedt eerstelijns psychologische hulp. Voor ons zijn een aantal elementen hierin essentieel:

  • een streven naar een intakeproces dat vloeiend overloopt in een behandelfase en bij voorkeur bij dezelfde behandelaar plaatsvindt;
  • een professionele transparante werkwijze waarbij de bejegening zich kenmerkt door zorgzaamheid, betrokkenheid en een persoonlijke benadering;
  • kortdurende, generalistische psychologische hulp bij lichte tot matig ernstige klachten;
  • een behandelaanpak die gericht is op het opheffen van psychische klachten of het beter beheersbaar maken van de ervaren problemen. Hierbij doen wij een sterk beroep op de gezonde kant van de cliënt en activeren die opdat zwaardere hulp voorkomen wordt. De cliënt heeft hierbij zelf een actieve verantwoordelijkheid in het proces;
  • cliënten met een andere behandelindicatie worden adequaat doorverwezen. SPEL Harderwijk onderhoudt goede contacten met relevante andere hulpverleners om een doorverwijzing passend en soepel te laten verlopen.

Kosten en vergoedingen

Praktijkregels