Autonomiegroep

Tweemaal per jaar starten wij een autonomiegroep. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Deze groep is bedoeld voor mensen die het lastig vinden beslissingen te nemen en/of grenzen te stellen. In de keuzes die zij maken houden zij bewust of onbewust rekening met de wensen en verwachtingen van anderen en cijferen zichzelf weg.

Autonomie betekent letterlijk: “zelfstandigheid, uw eigen beslissingen nemen”. De groepsbehandeling is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en zelfwaardering. Dit gebeurt door middel van het aanreiken van handvatten, informatie en oefeningen door de psychologen. Het oefenen van vaardigheden middels rollenspelen neemt een belangrijke plek in, maar ook het in het dagelijks leven oefenen van het geleerde is een onderdeel van het programma. Deelnemers ervaren de groep als een veilige plek om te kunnen oefenen voor lastige situaties in het dagelijks leven.

De groep wordt begeleid door twee psychologen.