Aanleiding voor hulp

Van 0 — 18 jaar

In deze leeftijdscategorie richten wij ons op ouders en kinderen. Wij bieden advies, begeleiding en behandeling bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen van kinderen en bij de soms lastige alledaagse opvoeding.
Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan teruggetrokken of juist overactief gedrag, het op negatieve wijze aandacht vragen, psychosomatische klachten, angsten, slaap- eet- en zindelijkheidsproblemen, loyaliteitsproblemen, rouwverwerking, jaloezie, faalangst, teruglopende schoolprestaties of problemen in de sociale omgang.

Er zijn ook klachten waarvoor u niet terecht kunt:
primaire leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie, klachten die symptoom zijn van complexe gezinsproblematiek.

Vanaf 18 jaar

U kunt het moeilijk hebben met uzelf of in de omgang met anderen, bijvoorbeeld thuis of op het werk. Soms gebeurt dit naar aanleiding van een duidelijke gebeurtenis, maar het kan ook een onduidelijke oorzaak hebben. Wanneer de behoefte bestaat om hierover met een deskundige te praten en een oplossing te zoeken, kunt u op eigen initiatief of op advies van de huisarts of bedrijfsarts contact met ons opnemen. Bij onze psychologenpraktijk kunt u in principe altijd terecht, ongeacht uw leeftijd, uw persoonlijke problemen, alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met uw partner of samen met uw kind.

De problemen waarvoor u onder andere bij ons terecht kunt zijn de volgende:
– relatieproblemen
– overspannen voelen, burn – out
– verwerkingsproblematiek
– werk / studieproblemen
– lichamelijke klachten zonder duidelijke medische verklaringen
– klachten van depressieve aard
– angstklachten
– klachten na trauma

Er zijn ook klachten waarvoor u NIET terecht kunt:
– ernstige verslaving
– psychotiforme stoornissen, zoals schizofrenie
– problemen van primair medische aard