Astrid van Rossum

SPEL Harderwijk van Rossum – praktijk AGB 94055309

Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg,  BIG geregistreerd (BIGnr. 89051441225), Lid LVVP.
Astrid is in 1985 afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte in diverse functies in de jeugdhulpverlening, waarbij zij zich intensief bezighield met psychodiagnostiek. Ook werkte zij enige jaren in jeugdwelzijnsorganisaties.

In maart 2007 startte zij pedagogenpsychologenpraktijk Harderwijk, omdat zij graag individueel wou werken met kinderen en hun ouders. Deze praktijk werd in 2009 onderdeel van SPEL Harderwijk.
Via het begeleiden van ouders bij de opvoeding van hun kind raakte zij meer en meer geïnteresseerd in de behandeling van ook volwassenen.

Omdat zij gezien haar leeftijd behoefte had aan het versmallen van haar werkveld koos zij in 2023 voor de afbouw van het werken met de doelgroep kind en jeugd. Momenteel werkt zij met plezier met (jong) volwassen cliënten.

Astrid vindt het boeiend om te zien hoe zich in ieders leven patronen ontwikkelen door de combinatie van aangeboren eigenschappen en invloeden van de omgeving. Soms gaat het hierbij om korte processen, als reactie op een ingrijpende ervaring of verandering passend bij de levensfase, maar soms is de ontwikkeling ervan geleidelijker gegaan. Zij heeft ondervonden dat psychologische klachten vaak oplossen, wanneer patronen die in de weg staan worden begrepen en doorbroken.

In haar werk maakt zij gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, ACT en oplossingsgerichte therapie. Ook werkt zij soms met de methode : een taal erbij, waarbij een opstelling wordt gemaakt met symbolen.

De belangstelling van Astrid gaat uit naar:.

  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Klachten die samenhangen met opeenstapeling van lichamelijke en geestelijke overbelasting
  • Klachten die samenhangen met posttraumatische stress en rouw

KVK: 64676633

kwaliteitsstatuut Astrid van Rossum

Certificaat deelname A W van Rossum (lidnr 3728)

Aanvraag inzage patiëntendossier