Mignon Valkema

SPEL Harderwijk Valkema – praktijk AGB 94060430

In 2003 is Mignon afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als studierichting ontwikkelingspsychologie. Zij is GZ-psycholoog, BIG geregistreerd (BIGnr. 69915049425), Cognitief Gedragstherapeut (VGCT). Lid LVVP.
Voordat Mignon bij SPEL kwam werken heeft zij in diverse instellingen gewerkt waar zij zowel psychodiagnostische onderzoeken als behandelinterventies verrichtte. Daarnaast is zij zes jaar werkzaam geweest bij een psychiatrische polikliniek voor kinderen en (jong-)volwassenen. Met veel plezier heeft zij daar haar kennis en ervaring uitgebreid in het behandelen van cliënten met een grote diversiteit aan psychische problemen.

In haar behandelingen maakt Mignon gebruik van o.a.  cognitief gedragstherapeutische technieken en EMDR. Haar therapie gaat om een samenwerkingsproces waarin wordt gekeken naar mogelijkheden en het versterken van kwaliteiten. Systeemgericht werken vindt zij van groot belang. Het is haar passie om te werken als psycholoog. Daar waar volwassenen en kinderen vastlopen in hun dagelijks leven, wil zij handvatten bieden om een eigen veranderingsproces in gang te zetten.

Mignon haar aandachtsgebieden zijn:

  • angst- en stemmingsproblematiek
  • zelfbeeld/identiteitsproblematiek
  • systeem/gezinsproblematiek
  • emotieregulatie problematiek
  • trauma gerelateerde klachten
  • psycho-educatie van o.a. ontwikkelingsstoornissen

KVK: 59029013

kwaliteitsstatuut Mignon Valkema

Certificaat deelname M Valkema-Jansen (lidnr 3832)

Aanvraag inzage patiëntendossier