Mignon Valkema

SPEL Harderwijk Valkema – praktijk AGB 94060430

In 2003 is Mignon afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als studierichting ontwikkelingspsychologie. Zij is GZ-psycholoog, BIG geregistreerd (BIGnr. 69915049425), Cognitief Gedragstherapeut (VGCT). Lid LVVP.
Voordat Mignon bij SPEL kwam werken heeft zij in diverse instellingen gewerkt waar zij zowel psychodiagnostische onderzoeken als behandelinterventies verrichtte. Daarnaast is zij zes jaar werkzaam geweest bij een psychiatrische polikliniek voor kinderen en (jong-)volwassenen. Met veel plezier heeft zij daar haar kennis en ervaring uitgebreid in het behandelen van cliënten met een grote diversiteit aan psychische problemen.

In haar behandelingen maakt Mignon gebruik van o.a.  cognitief gedragstherapeutische technieken (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en EMDR. Haar therapie gaat om een samenwerkingsproces waarin wordt gekeken naar mogelijkheden en het versterken van kwaliteiten. Systeemgericht werken vindt zij van groot belang. Daar waar volwassenen en kinderen vastlopen in hun dagelijks leven, wil zij handvatten bieden om een eigen veranderingsproces in gang te zetten.

Sinds het najaar van 2023 werkt Mignon ook als buitenpsycholoog. Dat houdt in dat een deel van haar werk als therapeut buiten in de natuur plaatsvindt. Alle opgedane kennis en behandeltechnieken die in de behandelkamer ingezet worden, kunnen eveneens buiten plaatsvinden. Met als extra toevoegingen de kracht van de natuur en in beweging zijn. Zij is aangesloten bij de ‘Buitenpsychologen community’ www.debuitenpsychologen.nl

 

 

 

 

Mignon haar aandachtsgebieden zijn:

  • angst- en stemmingsproblematiek
  • zelfbeeld/identiteitsproblematiek
  • systeem/gezinsproblematiek
  • emotieregulatie problematiek
  • trauma gerelateerde klachten
  • psychodiagnostisch onderzoek psycho-educatie van o.a. ontwikkelingsstoornissen, met als specialisatie autisme

KVK: 59029013

kwaliteitsstatuut Mignon Valkema

Certificaat deelname M Valkema-Jansen (lidnr 3832)

Aanvraag inzage patiëntendossier