Tarievenlijst 2018

Vergoede Zorg

GBGGZ product Kort 294 minuten € 487,26
GBGGZ product Middel 495 minuten € 830,23
GBGGZ product Intensief 750 minuten € 1.301,85
GBGGZ onvolledig behandeltraject 120 minuten € 198,88

– Binnen het product vallen: consulten, beperkte diagnostiek, verslaglegging, behandelplan, telefonische contacten, e-mailcontact, overleg met huisarts, consultatie van specialisten.

– Afhankelijk van de Zorgverzekeraar / Gemeente krijgt de psycholoog hier 80% tot 95% van vergoed.

– Afhankelijk van de Zorgverzekeraar / Gemeente moet er een verdeling zijn in het leveren van product Kort 75% tot 40% – Middel 40% tot 20% – Intensief 20% tot 5 %

– Afhankelijk van een aantal door de overheid vastgestelde criteria komt u, of uw kind mogelijk  in aanmerking voor een van deze producten.

 

Onvergoede Zorg

Overig Product:

Consult 45 minuten € 92,50
Dubbel Consult 90 minuten € 185,–
Groepsconsult autonomie 90 minuten € 46,25
Groepsconsult mindfulness 120 tot 150 minuten € 56,25
Niet nagekomen afspraak € 92,50
Overige prestaties € 50,00
(informatieverstrekking derden zoals o.a. bedrijfsarts, verzekeringsarts, jurist)