Tarievenlijst 2021

Vergoede Zorg

GBGGZ product Kort 294 minuten € 522,13
GBGGZ product Middel 495 minuten € 855,01
GBGGZ product Intensief 750 minuten € 1.434,96
GBGGZ onvolledig behandeltraject 120 minuten € 228,04

– Binnen het product vallen: consulten, beperkte diagnostiek, verslaglegging, behandelplan, telefonische contacten, e-mailcontact, overleg met huisarts, consultatie van specialisten.

– Afhankelijk van de Zorgverzekeraar / Gemeente krijgt de psycholoog hier 79% tot 93% van vergoed.

– Afhankelijk van de Zorgverzekeraar / Gemeente moet er een verdeling zijn in het leveren van product Intensief maximaal 50% van het totaal van de behandelingen.

– Afhankelijk van een aantal door de overheid vastgestelde criteria komt u, of uw kind mogelijk  in aanmerking voor een van deze producten.

 

Onvergoede Zorg

Overig Product:

Consult 45 minuten € 97,50
Dubbel Consult 90 minuten € 195,–
Groepsconsult autonomie 90 minuten € 48,75
Groepsconsult mindfulness 120 tot 150 minuten € 59,50
Groepsconsult positieve psy 120 minuten € 59,50
Niet nagekomen afspraak   € 97,50