Tarievenlijst 2024

Vergoede Zorg

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest voorkomende zorgprestaties voor zover die binnen de basisverzekering vallen. 

De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden aan de psycholoog hier tussen de 80% en 90% van. Voor u als cliënt maakt dat niet uit, want u krijgt de behandeling gewoon vergoed. 

Behalve voor de verzekerden van CZ, OHRA, Nationale Nederlanden en JUST, waar wij in 2024 GEEN overeenkomst mee hebben.  Wij brengen de 100% NZa tarieven in rekening. U betaalt de declaratie aan uw behandelaar, waarna u de declaratie zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal daarvan (afhankelijk van uw polis) tussen de 60% en 75% vergoeden.

Prestatieomschrijving: Duur: NZa Tarief 2024
CO0302 consult diagnostiek 30 minuten € 114,20
CO0432 consult diagnostiek 45 minuten € 159,70
CO0562 consult diagnostiek 60 minuten € 183,44
CO0822 consult diagnostiek 90 minuten € 274,01
CO0367 consult behandeling 30 minuten € 95,67
CO0497 consult behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627 consult behandeling 60 minuten € 161,46
CO0887 consult behandeling 90 minuten € 242,76

In dit bedrag is ook de indirecte tijd inbegrepen, waaronder voorbereiding, verslaglegging, correspondentie of andere zaken die te maken hebben met het coördineren van de behandeling.  
De diagnostiek sessies in de intakefase hebben een hoger tarief, omdat hier meer indirecte tijd aan verbonden is.
Enkele werkzaamheden kunnen apart gedeclareerd worden, zoals reistijd of consultatie met een externe collega.

 

Onvergoede Zorg

Overig Product:

Consult 45 minuten € 115,00
Dubbel Consult 90 minuten € 230,00
Groepsconsult autonomie 90 minuten € 57,50
Groepsconsult mindfulness 120 tot 150 minuten € 59,50
     
Niet nagekomen afspraak   € 85,00