Vergoede en onvergoede zorg

Wat valt onder vergoede zorg in de GGZ kunt u lezen in het advies van het College voor zorgverzekeraars (zie links). Het rapport geldt voor  alle leeftijden maar voor kinderen jeugdigen gelden wel enkele uitzonderingen. Omdat dit rapport weinig toegankelijk is geven we u hieronder een globaal overzicht van de klachten/stoornissen die vallen onder (niet) vergoede zorg.

Wij adviseren u uit dit overzicht geen voorbarige conclusies te trekken over uw eigen situatie.  Het stellen van een diagnose is de deskundigheid van de psycholoog en/of huisarts. Gaat u met hen altijd goed in gesprek. De intakefase bij de psycholoog hoort altijd onder vergoede zorg wanneer uw huisarts u een verwijsbrief heeft gegeven die voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de NZa.

Vergoede zorg bij (vermoeden van) DSM-stoornis

Stemmingsstoornissen

 • Depressie (eenmalig of recidiverend)
 • Dysthyme stoornis (d.w.z. langdurig aanhoudende lichtere depressieve klachten)
 • Gecompliceerde rouw kan hieronder vallen.

Hoofdkenmerken: sombere stemming, soms geagiteerd, negatief of boos, interesseverlies.

Angststoornissen

 • Paniekstoornis (met of zonder Agorafobie)
 • Agorafobie (zonder Paniekstoornis)
 • Sociale fobie
 • Obsessief-compulsieve stoornis
 • Gegeneraliseerde angststoornis (d.w.z. langdurige buitensporige bezorgdheid en spanningsklachten)
 • Separatieangststoornis

Posttraumatische stress-stoornis en Acute stress-stoornis

Somatoforme stoornissen

 • Hypochondrie
 • Somatisatiestoornis, Pijnstoornis en Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
 • Stoornis in de lichaamsbeleving (Kenmerken: langdurige pijnklachten, maag- en darmklachten, vermoeidheid, conversie, zonder aanwijsbare  medische oorzaak)

Eetstoornissen

 • Anorexia nervosa (lichtere vorm)
 • Boulimia nervosa (lichtere vorm)
 • uitgesloten als verzekerde zorg is Eetstoornis NAO, waaronder Obesitas

Seksuele stoornissen

Parafilieën, zoals Exhibitionisme, Fetisjisme, Masochisme, Sadisme, transvestitisme

Hyperseksualiteit (bijvoorbeeld pornoverslaving, prostitutiebezoek)

Alle seksuele disfuncties, mits gevolg van seksueel misbruik (bijvoorbeeld orgasme- en opwindingsproblemen, vaginisme)

Stoornissen in de impulscontrole

 • Kleptomanie
 • Pathologisch gokken
 • Pyromanie
 • Periodieke explosieve stoornis

Persoonlijkheidsstoornissen

Hoofdkenmerk: persoonlijkheid of karaktertrek die cliënt of zijn omgeving veel onvrede of last geeft

Stoornissen die meestal al op de kinderleeftijd worden gediagnostiseerd

 • Coordinatieontwikkelingsstoornis
 • communicatiestoornissen, (lichte vormen van)
 • pervasieve  ontwikkelingstoornissen (bijv. autisme)
 • aandachttekortstoornis (bijv. ADHD)
 • gedragsstoornis
 • tics
 • encopresis
 • enuresis

Aanpassingstoornissen bij kinderen en jeugdigen na huiselijk of seksueel geweld

 

 

Niet vergoede zorg: behandeling tegen particulier tarief (zie website)

 • Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw, acceptatie van ziekte of handicap, arbeidsconflicten, slachtoffer van misdrijf)
 • Specifieke fobieën
 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Seksuele problemen (verschil in behoefte, erectie- en orgasmeproblemen, pijnklachten, vaginisme, geen of weinig verlangen, ejaculatio praecox)
 • Slaapproblemen
 • Burnout (N.B. soms als Depressie, Angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en dan wel verzekerde zorg)
 • Problematisch gebruik van alcohol, drugs of eten
 • Levensfaseproblematiek (bv.adolescentenproblematiek,concentratie en motivatieproblemen op school , vastlopen in werk of studie, midlife-crisis)
 • Psychosociale problematiek (bv. eenzaamheid)
 • Existentiële problematiek (bv. angst voor de dood, problemen vanuit geloof)